Beste ouders,

Het is waar, ik ben de laatste tijd niet erg trouw met het schrijven van het blog...

Het huiswerk staat elke week wel genoteerd in de mappen en omdat ik in de lessen te maken heb met verschillende niveau's binnen een niveaugroep is het huiswerk ook vaak aangepast aan wat de kinderen aangeboden hebben gekregen in de lessen en dus niet voor iedereen gelijk.

Het huiswerk voor de volgende week is het leren van dicteewoorden. Groep 3 heeft woorden gekregen waarbij er meerdere mmedeklinkers elkaar opvolgen; bijv. markt, start etc.

De kinderen van groep 4 heeft woorden gekregen met verschillende spellingsregels: eer, oor, eur woorden: veer, woorden eindigend op een klinker: la, woorden die eindigen op een t klank: paard, middenstukjes, woorden met -cht.

Deze woorden heb ik aan geboden ter voorbereiding van een spelling CITO toets.

We zijn bezig met het thema piraat waarbij de kinderen van groep 4 activiteiten voorbereiden en aanbieden aan de kinderen van groep 3.

Met groep 3 zijn we bezig in boekje 7. Ze kennen nu alle letters en het vlot lezen wordt steeds belangrijker.

In deze kern leert uw kind:

Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank

Alle letters compleet

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

Schatgraven

In kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met 2 medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters.
Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip.

Nog niet altijd verbeteren

Kinderen zijn ook steeds beter in staat om woorden en zinnen te schrijven. Toch zullen kinderen nog niet alle woorden foutloos schrijven. De leesproblemen zijn soms te moeilijk om de afwijkende schrijfwijze meteen ook onder de knie te hebben. Zo kan het kind al snel woorden lezen met de letter –d- achteraan. Maar het foutloos schrijven van woorden als 'heb' en 'had' is moeilijker. Vandaar dat vanaf kern 7 het kunnen lezen en kunnen schrijven van woorden niet meer helemaal parallel lopen. Als uw kind toch woorden schrijft waar spelfouten in zitten, hoeft dat dan ook nog niet altijd verbeterd te worden.

Groep 4 heeft geholpen een woordenschattafel te maken van de verschillende piratenspullen die de kinderen hebben meegenomen.

photo 2

En Lilli heeft een zusje gekregen! Ze heeft vol trots beschuitjes met muisjes uitgedeeld!

photo

 Hartelijke groet, Eline