Beste ouders,

Het leeskussenproject was een succes. Ons doel was de voorleeskinderen een succeservaring te laten beleven en we kunnen zeggen dat dit gelukt is. De kinderen van groep 3 zijn bezig in boekje 6.

In deze kern leert uw kind:

Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: geit, pauw, duif, ei

Alle letters compleet

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema 'Wat komt er uit een ei?'.

Begrijpend lezen

Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen.

Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening. Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij zo'n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te kunnen selecteren.

Met groep 4 hebben weer de kabouternamen herhaald. Het is nu zaak dat de kinderen de kabouternamen (ame) herkennen (enne) in de woorden.Dit moet een automatisme worden en we moeten dus nog heel veel oefenen.

Huiswerk:

Groep 3: woorden :0( of :0) invullen/aanvullen

Boekje 6 blz. 11, 12, 13, 14

Groep 4: woorden :0( of :0) invullen/aanvullen

Spelling blz. 35/36 oefening 2.

Tot woensdag, Groet, Eline