Beste ouders

We zijn van start gegaan en voor de kinderen is er niet veel veranderd: zelfde juf, zelfde lokaal, zelfde groep met dezelfde kinderen. Wel vroegen de kinderen waarom er zoveel tafels en dozen in het lokaal staan en waarom de deur naar de grote zaal dicht is en we pauze houden in de gang. Ik heb ze uitgelegd dat de school nu niet meer het Institut Néerlandais heet maar "De Nederlandse School in Parijs" en dat de "baas" van de school veranderd is. Dat bleek genoeg uitleg voor ze te zijn.

Groep 3

De meeste kinderen zijn nu bezig in boekje 4. In dit boekje leert uw kind het volgende:

Letters: h - w - o - a - u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ' waar ben ik'. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom 'woonomgeving' of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook 'het bos' kan als thema gekozen worden.

In deze kern leert uw kind het lezen van werkwoorden met de derde-persoons-t, zoals: 'loopt', 'maakt' en 'rent'. U zult merken dat uw kind steeds meer en beter leert lezen. Vertel hoe knap u dat vindt.

Uw kind leert niet alleen nieuwe woorden en letters maar ontdekt ook steeds meer waar lezen toe dient: je kunt genieten van een verhaal, je kunt informatie opzoeken in een boek of een gids en je kunt elkaar op papier een boodschap doorgeven! Het eerste spel bij 'Samen bezig zijn' ondersteunt de laatste functie van lezen en schrijven.

Ik heb in deze les aandacht besteed aan het verschil tussen de W en de V. Dat is voor de meeste van de kinderen moeilijk te horen en ik heb ze het daarom laten voelen. Als je een w zegt en je hand vlak voor je mond houdt voel je geen lucht uit je mond komen en bij de v wel.

Huiswerk is voor alle kinderen anders omdat de kinderen niet allemaal gelijk lopen en ik ze niet teveel huiswerk wil meegeven. Het huiswerk staat in de map.

Groep 4

De kinderen van groep 4 hebben een spellingsboek van me gekregen. We zijn begonnen op blz. 16. Als u dit ziet vraagt u zich waarschijnlijk af wat dit allemaal is...kabouternamen...

Het is een manier om de kinderen meervouden te leren schrijven waarbij er een medeklinkervedubbeling is. De kabouternamen zijn tussenstukjes die je in woorden zoals "zonnen" kunt terughoren: de kabouternaam "onne".

Later krijgen ze nog meer kabouternamen maar dan met de lange klinkers waar er dus een klinker wordt weggelaten: bomen: de kabouternaam "ome" is daar in terug te horen.

Dit is een aanpak waarbij het kind auditief leert en het visueel kan vertalen.

We zijn ook bezig met het thema vroeger. We lezen stukjes tekst en daarin maken de kinderen kennis met de verleden tijd. Ik zal dit thema de komende weken verder uitbouwen en er een woordenschat aankoppelen.

Huiswerk:

Blz. 19 uit het spellingschrift en een babyfoto meenemen.

Tot volgende week,

Eline